ແນວຄວາມຄິດຕົວຢ່າງໂຄງການ

ເອົາຊະນະໂລກລະບາດດ້ວຍ AI

ເຄື່ອງກວດຈັບໜ້າກາກ

ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ

ເຄື່ອງກວດປອດອັກເສບໂດຍໃຊ້ X-ray ຮູບບພາບ

ປູກຈິດສຳນຶກ

ເຮັດໄຫ້ສີ່ງແວດລ້ອມຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍ AI & ML

ລະບົບຄວາມປອດໄພປະຕູໂດຍສະແກນໃບໜ້າ

ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນເຮືອນ

ລະບົບການເຂົ້າຮ່ວມ

ເຄື່ອງແຍກວັດສະດຸ

ມ່ວນຊື່ນກັບ AI & Programming

ເຄື່ອງຕັດຫີນ

ການຕໍ່ສູ້ໃນອາວະກາດຕາມທ່າທາງ

ແຕ້ມທາງອາກາດ

ສ້າງ Snapchat Filters ຂອງເຈົ້າດ້ວຍໂຕເອງ

ວິທີແກ້ໄຂການຂົນສົ່ງແບບປະດິດສ້າງ

ລົດຂັບເອງ

ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ

ຈຳລອງການບິນ

ຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນດ້ວຍທ່າທາງ

ການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ກະສວຍອາວະກາດ

ວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານ

ຍານອາວະກາດ

ລົດໃນດວງຈັນ